Hacettepeliler Eğitim Kurumları Psikolojik Destek

Önceliğimiz, öğrencilerimizi psikolojik olarak sınava hazırlamaktır.

Psikolojik danışman ne yapar?

Psikolojik danışmanlık, danışanın kendini ve çevresini daha iyi anlayıp kabul etmesine ve etkin seçimler yapmasını amaçlayan bir süreçtir. Bu süreci yöneten kişi ise psikolojik danışmandır. Psikolojik danışmanlıkta psikolojik danışmanlar ve danışanlar süreç içerisinde yer alırlar. Sosyal ortamda gerçekleşen bir öğrenme süreci söz konusudur. Psikolojik danışman, psikolojik yöntemler ve teknikler yolu ile danışanlarına yardımcı olurlar. Psikolojik danışman;

– Öğrencilerle bireysel ve gruplar şeklinde psikolojik çalışmalar yapmak,

– Öğrencileri dinlemek ve sorular yöneltmek,

– Gözlemci teknikler ile vaka öyküleri gibi farklı değerlendirme araçlarını kullanarak öğrencinin kariyer yolunu çizmeye yardımcı olmak,

– Öğrencinin diğer aile üyeleri ile ilişkisini öğrenmek sureti ile aile ilişkisini öğrencinin başarısını artıracak yönde güçlendirmek,

– Kişinin, davranışını değiştirmesinin nasıl hissettirdiği ve nasıl değişikliklere yol açtığı gibi hususlara ilişkin davranış terapileri uygulamak,

– Öğrenciye, durumları görmenin değişik yollarını önermek,

– Yanlış düşüncelerle yüzleşme veya meydan okuma odaklı bilişsel terapi uygulamak,

– Öğrencinin biyolojik, psikolojik, fiziksel ve sosyal sorunlarını bir bütün içerisinde değerlendirmek,

– Psikolojik değerlendirmenin neticelerine dayanarak öğrenciye özel bir plan oluşturmak,

– Planını öğrenciye açıklamak,

– Öğrencilerin kendilerini tanıma sürecine yardımcı olarak onlara rehberlik etmek. Bu danışmanlık hizmetlerini mesleki etikler doğrultusunda gizlilik çerçevesinde yürütmek,

– Sınıflarda öğretmenlerin uyguladıkları rehberlik programlarına danışmanlık yapmak.