YDS / E-YDS / YÖKDİL

YDS / E-YDS / YÖKDİL

Ders kapsamında öncelikle sınav odaklı olarak gerekli dilbilgisi eğitimi verilir. Sınav kapsamında kelime listesi kurumumuz tarafından verilir.

Sınav içeriğinde yer alan soru tipleri analizi yapılarak sorulara nasıl yaklaşılması gerektiği anlatılır.

Belirli periyotlarda deneme sınavları yapılarak yanlış yapılan sorular analiz edilir ve çözülür.

Sınava hazırlanmak için kişinin en az B1 seviyesinde İngilizce eğitimi olması gerekmektedir.

KİMLER İÇİN?

Yurtiçinde devlet kurumlarına girmek isteyen, yüksek lisans veya doktora programlarına hazırlanan, akademik kadro isteyen ya da kurum içerisinde yükselmek isteyen herkes için gerekli bir sınavdır.

Uzaktan Eğitim Kurslarımız